Inschrijving

Inschrijving
Inscription
Einschreibung

Voor-inschrijving tot 1 november, maar alleen via INTERNET !!!!!
Preinscription jusqu'au 1 novembre, mais uniquement via INTERNET !!!!!
Voreinschreibung bis 1 november, sondern nur uber INTERNET !!!!!
Max. inschrijvingen 500 voor de 2 Cimes en 800 voor de 4 Cimes !!!

Klik hier voor het gratis inschrijfformulier www.lesquatrecimes.be/inscription.php?langue=nl

Deelnemers Klik hier voor een deelnemerslijst www.lesquatrecimes.be/liste_inscrits.php
Kosten

GRATIS-GRATUITES-KEIN-FREE !!!!!!!!!!!!!!
Let op: Alleen als geregistreerd on line - uniquement si inscrit par internet
Kosten op de wedstrijddag: Euro 10,-

Aansprakelijkheid

Deelname op eigen risico - Participation at your own risk

Het land van Herve
Wedstrijdsecretariaat
Allelyn Marc