Inschrijving

Inschrijving
Inscription
Einschreibung

Voor-inschrijving tot 1 november, maar alleen via INTERNET !!!!!
Preinscription jusqu'au 1 novembre, mais uniquement via INTERNET !!!!!
Voreinschreibung bis 1 november, sondern nur uber INTERNET !!!!!
Let op:  er is een Max. voor het aantal deelnemers. (Schrijf tijdig in)

Klik hier voor het gratis inschrijfformulier https://www.otop.be/lesquatrecimes/inscription/fiche

Deelnemers Klik hier voor een deelnemerslijst https://www.otop.be/lesquatrecimes/inscription/preinscrits

Kosten

GRATIS-GRATUITES-KEIN-FREE !!!!!!!!!!!!!!
Let op: Alleen als geregistreerd on line - uniquement si inscrit par internet
Kosten op de wedstrijddag: Euro 10,-

Aansprakelijkheid

Deelname op eigen risico - Participation at your own risk

Het land van Herve
Wedstrijdsecretariaat